Građevna regulativa

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donijelo je Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (Narodne novine br. 89/06) u kolovozu 2006. (stupio na snagu 1. listopada 2006.) koji propisuje da graditi ili izvoditi pojedine radove na građevini može pravna osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti uz uvjet da posjeduje suglasnost ministarstva.

Suglasnost se daje izvođaču koji ispunjava uvjete stručne osposobljenosti i broja radnika, te tehničke opremljenosti za obavljanje djelatnosti građenja i/ili izvođenja pojedinih radova na građevini propisane pravilnikom.

Svrha uvođenja suglasnosti jest una pređenje pružanja usluga izvođenja radova:

• povećanjem kvalitete pružanja usluge građenja s obzirom na ujednačenu sposobnost izvođača i stalno obrazovanje i usavršavanje odgovornih osoba
• povećanjem sigurnosti sudionika u građenju
• osiguranjem da sve osobe uključene u gradnju svoju djelatnost obavljaju u skladu s propisima.

Suglasnost nije potrebna:

• za obiteljske kuće
• za jednostavne građevine
• za građevine čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m2

Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja u PDF formatu