Ova publikacija sadrži normizirane popise radova za suhomontažnu gradnju, načine mjerenja i obračun te
normative utroška materijala i vremena za pojedine izvedbene sustave.

Puno je sustava i bilo ih je nemoguće obraditi u kvaliteti i obliku kojima svjedočimo u nastavku. Ograničili smo
se na one koji u građevinarstvu predstavljaju 95 % svih izvedenih radova. Posebnost tablica je u tome da za
suhomontažne izvedbe ne postoje tzv. univerzalni normativi. Uzrok se krije u tome da su elementi koji čine
suhomontažne sustave modularni i većih dimenzija, a način i vrsta ugradnje, osim o normama, jako ovise i o
dimenziji pojedinih izvedbenih sustava. Zbog upotrebljivosti dvaju različitih modula u Hrvatskoj u tablicama se
koristi modul 600 ili 625 mm. Dodatna posebnost tablica je rubrika montaža koja je izražena u satima. Budući
da vremenska komponenta jako ovisi o veličini izvedbe, utrošak vremena smo u tablicama prikazali kao
funkciju u ovisnosti od veličine izvedbe. Polazišni normativi utroška vremena za pojedine izvedbene sustave
inače su u publikaciji prikazani u posebnom poglavlju

normativi_opis