Ova publikacija sadrži normizirane popise radova za suhomontažnu gradnju, načine mjerenja i obračun te normative utroška materijala i vremena za pojedine izvedbene sustave.

Puno je sustava i bilo ih je nemoguće obraditi u kvaliteti i obliku kojima svjedočimo u nastavku. Ograničili smo se na one koji u građevinarstvu predstavljaju 95 % svih izvedenih radova.

Posebnost tablica je u tome da za suhomontažne izvedbe ne postoje tzv. univerzalni normativi. Uzrok se krije u tome da su elementi koji čine suhomontažne sustave modularni i većih dimenzija, a način i vrsta ugradnje, osim o normama, jako ovise i o dimenziji pojedinih izvedbenih sustava.

Zbog upotrebljivosti dvaju različitih modula u Republici Hrvatskoj u tablicama se koristi modul 600 ili 625 mm.

Dodatna posebnost tablica je rubrika montaža koja je izražena u satima. Budući da vremenska komponenta jako ovisi o veličini izvedbe, utrošak vremena smo u tablicama prikazali kao funkciju u ovisnosti od veličine izvedbe.

Polazišni normativi utroška vremena za pojedine izvedbene sustave inače su u publikaciji prikazani u posebnom poglavlju

normativi_opis