Politika i opći ciljevi društva

Politika društva

Politika kvalitete društva Z-Profil d.o.o. je izvorište na kojemu smo izgradili i stalno unapređujemo naš sustav kvalitete, te zbog toga ona sadrži sve ono što smatramo najvažnijim elementima naše ukupne poslovne filozofije:

1. ODGOVORNOST UPRAVE – Uprava društva snosi odgovornost za uvođenje i primjenu sustava kvalitet. Odluka o uvođenju i primjeni sustava kvalitete izraz je naše ukupne poslovne filozofije te izraz trajnoga opredjeljenja za poslovanje po načelima međunarodnih norme ISO 9001:2000, što uključuje izbor i stalni nadzor nad dobavljačima materijala i podizvođačima, s ciljem osiguranja kvalitetnih ulaznih sirovina, proizvoda i usluga.Također vodimo brigu o zaposlenicima, procesima upravljanja razvojem, projektnim riješenjima, načinom izvođenja radova, a prije svega odnosu prema kupcima.

2. ZADOVOLJNI KUPCI – Jedina objektivna mjera kvalitete naših usluga su – naši Kupci-Investitori. Mi smo tu da udovoljimo njihovim zahtjevima i potrebama. Zadovoljni Kupaci-Investitori su jamac našega opstanka i poslovnog uspjeha. Mi smatramo svojom obvezom učiniti sve što je potrebno kako bi nam se Kupci-Investitori vraćali, zbog toga im uvijek pružamo uslugu koji točno odgovara specificiranim zahtjevima. S njima razmjenjujemo iskustva, informacije, znanje, ideje… Sve u svrhu kako bi naši Kupci-Investitori bili zadovoljni i kako bi usluge bile iznad njihovih očekivanja.

3. PROCES STALNOG UNAPREĐENJA – Ništa u našem sustavu nije toliko dobro da ne bi moglo biti i bolje. Sve poslovne procese vodimo prema propisanim postupcima, ali uvijek i iznova promišljamo o tome da li je to najbolji način i kako možemo stvari pojednostaviti i poboljšati. Doprinos zaposlenika neposredno uključenih u lanac izvođenja usluge iznimno je važan, zbog toga svačiji glas slušamo pozorno kako bismo svaki dan napravili još jedan mali korak naprijed. Kvaliteta nam je najvažnija značajka u poslovanju. Proces stalnog unapređenja stanja sustava kvalitete jamstvo je trajnog napretka i ukupne kvalitete naših usluga.

4. TEHNOLOŠKA I RADNA DISCIPLINA – Ono što nas razlikuje od konkurencije je stručno, osposobljeno i motivirano osoblje, te besprijekorna tehnološka i radna disciplina. Blisko surađujemo u svemu. Zato svaka operacija kod izvođenja naših usluga traži maksimalnu tehnološku disciplinu i stalnu pažnju u radu. Narušavanje tehnološke i radne discipline direktno utječe na kvalitetu naših usluga, zbog toga svaki takav postupak smatramo najtežim oblikom povrede radne dužnosti i izrazom nepoštivanja svojih suradnika.

5. ZADOVOLJNI ZAPOSLENICI I DOBAVLJAČI – Mi želimo dobro i kvalitetno raditi, želimo se ugodno osjećati u svojoj radnoj sredini, jer smatramo da tako možemo pružiti najviše i dati najbolje rezultate. Svaki uspjeh našeg društva smatramo i svojim osobnim uspjehom. Želimo živjeti i raditi u društvu koje je bolje i uspješnije od drugih i zbog sveg toga smo ponosni što radimo u društvu Z-Profil d.o.o., Pouzdan smo partner, a to isto očekujemo i od svojih partnera – dobavljača roba i usluga (podizvođača).

Opći ciljevi

  • Postizanje punog zadovoljstva Kupaca-Investitora naših proizvoda/usluga.
  • Zadržavanje dostignutih položaja na tržištu, među izvođačima građevinskih radova.
  • Usvajanje i razvijanje novih usluga i tehnologija u djelatnostima građevinarstva, uz stalno poboljšanje i ponovljivost kvalitete usluga, uz visoku produktivnost.
  • Povećanje prisutnosti tvrtke na području cijele Hrvatske.
  • Realizacija postavljenih godišnjih planova.

>> ISO 9001 certifikat u PDF formatu